Co robić w przypadku śmierci bliskiej osoby?

1. Stwierdzenie zgonu

 • W domu: Skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu. Wystawi on kartę zgonu. Dopiero, jeśli jest już po godzinach pracy przychodni, do której należała osoba zmarła i lekarz pierwszego kontaktu nie może przybyć na miejsce, skontaktuj się z pogotowiem, aby przyjechał lekarz i stwierdził zgon. UWAGA! Pracownik medyczny, to nie lekarz i nie może wystawić karty zgodnu, może jedynie wystawić kartę czynności medycznych, która nie jest w żadnym stopniu przydatna w załatwieniu formalności. Należy mimo wszystko czekać na lekarza, który wystawi kartę zgonu.
 • W szpitalu: Kartę zgonu wystawia lekarz szpitalny.

2. Karta zgonu

Jest to podstawowy dokument, niezbędny do dalszych działań. Musi być wystawiona przez lekarza.

3. Urząd Stanu Cywilnego

Zgłoś zgon w urzędzie stanu cywilnego w ciągu 3 dni od wystawienia karty zgonu, aby uzyskać akt zgonu.

4. Organizacja pogrzebu

Z aktem zgonu możesz udać się do firmy pogrzebowej i rozpocząć organizację pochówku.

Podstawowe informacje

 • Jeśli zgon nastąpił w domu powinni Państwo wezwać pogotowie lub lekarza pierwszego kontaktu, który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu
 • Rodzina sama wzywa wybrany zakład pogrzebowy oraz zleca odbiór osoby zmarłej i przewóz do chłodni
 • Jeśli zgon nie nastąpił w domu, lecz w szpitalu lub w hospicjum, kartę zgonu wystawia dana placówka zdrowia. Jeżeli jednak zgon nastąpił poza szpitalem należy skontaktować się z zakładem pogrzebowym w celu przewozu ciała do chłodni
 • Następnie powinni Państwo udać się do wybranego przez siebie zakładu pogrzebowego w celu załatwienia wszelkich formalności związanych z pochówkiem

Z jakimi dokumentami należy zgłosić się w zakładzie pogrzebowym?

 • Karta zgonu wystawiona przez lekarza, na podstawie której wystawiany jest Akt Zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego lub Akt Zgonu (jeśli już został wyrobiony w USC)
 • Dowód osobisty lub paszport osoby zmarłej i współmałżonka
 • Legitymacja Emeryta-Rencisty (ZUS) lub numer świadczenia

Jak przygotować się do pogrzebu?

 • Powinni Państwo dostarczyć do zakładu odzież dla zmarłego lub wybrać ją z dostępnej oferty w naszym lokalu
 • W zakładzie pogrzebowym ustalany jest termin pogrzebu, a także termin ewentualnej kremacji
 • Wybór cmentarza i miejsca na nim należy do rodziny (cmentarze komunalne i parafialne)
 • Trumnę, urnę, wieńce i pozostałe akcesoria oraz usługi pogrzebowe zapewnia zakład Tarom

Jakie dokumenty są potrzebne, jeżeli rodzina upoważnia zakład do bezgotówkowego rozliczenia pogrzebu?

 • Legitymacja emeryta lub rencisty, lub zaświadczenie z zakładu pracy dla zmarłych posiadających ubezpieczenie emerytalno-rentowe
 • Informacja o ubezpieczeniu emerytalno-rentowym osoby załatwiającej