Jaka jest różnica pomiędzy Kartą Zgonu a Kartą Czynności Medycznych?

 
Karta czynności medycznych i karta zgonu to dwa różne dokumenty, które pełnią odmienne funkcje w kontekście opieki zdrowotnej i postępowania po zgonie.
 
 
Jeśli było u Państwa pogotowie, ale bez lekarza, a zgon stwierdził ratownik medyczny, to wciąż proszę czekać na lekarza, aby ten wypisał kartę zgonu.
 
UWAGA! W godzinach czynnej przychodni lekarza pierwszego kontaktu, wzywa się i czeka na lekarza z tej przychodni.
 
UWAGA! Ratownik medyczny nie ma uprawnień do wystawiania protokołu zgonu lub karty zgonu. Ratownik medyczny może wystawić jedynie protokół czynności medycznych (Jednak nie jest to Karta Zgonu!)
 

Karta czynności medycznych nie jest dokumentem wystarczającym do załatwienia formalności związanych z rejestracją zgonu i organizacją pogrzebu. Jest to dokument, który może być przydatny dla służby zdrowia do dokumentowania przeprowadzonych czynności medycznych, ale w gruncie rzeczy jest zbędny w procesie rejestracji zgonu i organizacji pogrzebu. Do tych celów niezbędna jest oficjalna karta zgonu, która może być wystawiona tylko przez lekarza.

Następnie z kartą zgonu należy udać się do USC (Urzędu Stanu Cywilnego) i zarejestrować zgon. USC zabiera kartę zgonu, oddaje nam Akt Zgonu oraz część karty zgonu (strony 4-6, czyli te przeznaczone dla Administracji Cmentarza).

Rozróżnienie

Karta czynności medycznych jest dokumentem, który może być wypełniany przez pracowników medycznych, takich jak ratownicy medyczni, którzy wykonują określone czynności medyczne. Taki dokument zazwyczaj zawiera informacje o rodzaju i czasie wykonanych czynności, stanie zdrowia pacjenta, a także innych ważnych obserwacjach medycznych. Nie jest to jednak dokument, który może być użyty do formalności prawnych czy urzędowych; służy głównie jako zapis działań medycznych dla potrzeb służby zdrowia.

Karta zgonu (nie jest to akt zgonu – ten zostaje wydany w USC na podstawie karty zgonu), to oficjalny dokument wydawany przez lekarza, który stwierdza zgon osoby. Jest to kluczowy dokument potrzebny do zarejestrowania zgonu w urzędzie stanu cywilnego, co jest wymagane do dalszych procedur, takich jak wydanie aktu zgonu, organizacja pogrzebu, dziedziczenie, czy rozliczenia z ubezpieczeniem. Karta zgonu zawiera dane osoby zmarłej, przyczynę zgonu, a także informacje o lekarzu, który stwierdził zgon.

W przypadku, gdy na miejsce zgonu przybywa tylko pracownik medyczny, jak ratownik, który nie ma uprawnień do stwierdzania zgonu, może on jedynie wypełnić kartę czynności medycznych. Rodzina zmarłego musi wtedy zadbać o to, aby lekarz fizycznie stawił się na miejscu, stwierdził zgon i wystawił kartę zgonu, która jest niezbędna do dalszych formalności związanych z organizacją pogrzebu. W Polsce, jeśli na miejscu zdarzenia nie ma lekarza, zwykle konieczne jest wezwanie lekarza (np. z najbliższej przychodni lub szpitala), który oficjalnie może stwierdzić zgon i wydać kartę zgonu.

karta-zonu
Przykładowa pierwsza strona Karty Zgonu
Przykładowa pierwsza strona Karty Czynności Medycznych