PORADY

Odejście najbliższej osoby to moment, na który nikt nigdy nie będzie wystarczająco przygotowany. Pragniemy objaśnić Państwu wszelkie formalności poprzez zamieszczenie poniższych porad.


Jak postąpić w przypadku śmierci bliskiej osoby


 • Jeśli zgon nastąpił w domu powinni Państwo wezwać pogotowie lub lekarza pierwszego kontaktu, który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu
 • Rodzina sama wzywa wybrany zakład pogrzebowy oraz zleca odbiór osoby zmarłej i przewóz do chłodni
 • Jeśli zgon nie nastąpił w domu, lecz w szpitalu lub w hospicjum, kartę zgonu wystawia dana placówka zdrowia. Jeżeli jednak zgon nastąpił poza szpitalem należy skontaktować się z zakładem pogrzebowym w celu przewozu ciała do chłodni
 • Następnie powinni Państwo udać się do wybranego przez siebie zakładu pogrzebowego w celu załatwienia wszelkich formalności związanych z pochówkiem

Wymagane dokumenty, z którymi należy zgłosić się w zakładzie pogrzebowym


 • Karta zgonu wystawiona przez lekarza, na podstawie której wystawiany jest Akt Zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego
 • Dowód osobisty, NIP i paszport (jeżeli jest ważny) osoby zmarłej i współmałżonka

Przygotowania do pochówku


 • Powinni Państwo dostarczyć do zakładu odzież dla zmarłego lub wybrać ją z dostępnej oferty
 • W zakładzie pogrzebowym ustalany jest termin pogrzebu, a także termin ewentualnej kremacji
 • Wybór cmentarza i miejsca na nim należy do rodziny (cmentarze komunalne i parafialne)
 • Trumnę, urnę, wieńce i pozostałe akcesoria oraz usługi pogrzebowe zapewnia zakład Tarom

Jeżeli rodzina upoważnia zakład do bezgotówkowego rozliczenia pogrzebu - wymagane są dokumenty


 • Legitymacja emeryta lub rencisty, lub zaświadczenie z zakładu pracy dla zmarłych posiadających ubezpieczenie emerytalno-rentowe
 • Informacja o ubezpieczeniu emerytalno-rentowym osoby załatwiającej