Odejście najbliższej osoby to moment, na który nikt nigdy nie będzie wystarczająco przygotowany.

Pragniemy objaśnić Państwu wszelkie formalności poprzez zamieszczenie poniższych porad.

Co zrobić w przypadku śmierci bliskiej osoby?

 • Jeśli zgon nastąpił w domu powinni Państwo wezwać pogotowie lub lekarza pierwszego kontaktu, który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu
 • Rodzina sama wzywa wybrany zakład pogrzebowy oraz zleca odbiór osoby zmarłej i przewóz do chłodni
 • Jeśli zgon nie nastąpił w domu, lecz w szpitalu lub w hospicjum, kartę zgonu wystawia dana placówka zdrowia. Jeżeli jednak zgon nastąpił poza szpitalem należy skontaktować się z zakładem pogrzebowym w celu przewozu ciała do chłodni
 • Następnie powinni Państwo udać się do wybranego przez siebie zakładu pogrzebowego w celu załatwienia wszelkich formalności związanych z pochówkiem

Z jakimi dokumentami należy zgłosić się w zakładzie pogrzebowym?

 • Karta zgonu wystawiona przez lekarza, na podstawie której wystawiany jest Akt Zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego
 • Dowód osobisty, NIP i paszport (jeżeli jest ważny) osoby zmarłej i współmałżonka

Jak przygotować się do pogrzebu?

 • Powinni Państwo dostarczyć do zakładu odzież dla zmarłego lub wybrać ją z dostępnej oferty w naszym lokalu
 • W zakładzie pogrzebowym ustalany jest termin pogrzebu, a także termin ewentualnej kremacji
 • Wybór cmentarza i miejsca na nim należy do rodziny (cmentarze komunalne i parafialne)
 • Trumnę, urnę, wieńce i pozostałe akcesoria oraz usługi pogrzebowe zapewnia zakład Tarom

Jakie dokumenty są potrzebne, jeżeli rodzina upoważnia zakład do bezgotówkowego rozliczenia pogrzebu?

 • Legitymacja emeryta lub rencisty, lub zaświadczenie z zakładu pracy dla zmarłych posiadających ubezpieczenie emerytalno-rentowe
 • Informacja o ubezpieczeniu emerytalno-rentowym osoby załatwiającej