Відповідно до чинного законодавства і в зв’язку з обробкою персональних даних з 10 травня 2018 року (Державний вісник 2018 р., пункт 1000) ст. 13 секц. 1 і 2 Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент захисту даних), далі згадуваного як: RODO, інформую вас, що:

 1. Адміністратором ваших персональних даних є Роман Тарновський, що веде діяльність під назвою TAROM Роман Тарновський за адресою Єжи Самуеля Бандткего 7/2, 51-607 Вроцлав з ідентифікаційним номером NIP: 8981026976, далі згадуваним як Адміністратор. Адміністратор здійснює діяльність у сфері захисту персональних даних у справах, пов’язаних з наданням послуг у сфері захисту персональних даних. Ви можете зв’язатися з Адміністратором через електронну пошту: biuro@tarom.pl.
 2. Ваші персональні дані будуть оброблятися з метою, пов’язаною з наданням послуг, вони будуть зберігатися, модифікуватися, отримуватися, переглядатися, обмежуватися, оброблятися, передаватися, а також працюватися таким чином, як це визначено в ст. 4 пункт 2 RODO, виключно у зв’язку з реалізацією завдань, що випливають з контрактів та обов’язків, для потреб наданих послуг, а також у зв’язку з виконанням нашого законного інтересу.
 3. Правовою основою для обробки ваших персональних даних є факт акту Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент захисту даних) або положення Закону про захист персональних даних від 10 травня 2018 року (Державний вісник 2018 р., пункт 1000).
 4. Ваші персональні дані не будуть включені до контракту, у випадку ненадання даних неможливо укласти контракт.
 5. Ваші персональні дані будуть зберігатися протягом необхідного періоду для реалізації мети, для якої вони були зібрані, з систематичним контролем їх корисності.
 6. Ви маєте право:
  • звернутися до Адміністратора з проханням про доступ до ваших персональних даних, їх виправлення, видалення або обмеження обробки,
  • заперечувати проти такої обробки,
  • передачі даних,
  • звернутися до наглядового органу,
  • відкликати згоду на обробку персональних даних.
 7. Ви можете реалізувати права, зазначені в пункті 6 вище, серед іншого, надіславши запит на електронну адресу Адміністратора: biuro@tarom.pl.
 8. Надання ваших персональних даних є добровільним, але необхідним для Адміністратора для виконання послуги.
 9. Ваші персональні дані можуть бути оброблені Адміністратором.